Rok 2020

1. Jak pobrać program ze strony – patrz Rok 2019

2.Instalacja programu – patrz Rok 2019

3.Jak usunąć komunikaty o aktualizacji łączy – patrz Rok 2019

4.Jak samodzielnie edytować normatywny czas pracy – patrz Rok 2019

5.Jak dodawać własne komentarze do dowolnego zdarzenia – patrz Rok 2019

6.Jak dopisać nowego pracownika na stronie – patrz Rok 2019

7.Jak zapisać godziny pracy “od – do” – film wkrótce

8.Zapis pracy w godzinach nocnych – film wkrótce

9.Zapis pracy w sobotę i niedzielę – film wkrótce

10.Zapis i odbiór nadgodzin – film wkrótce

11.Zapis i odbiór wyjść prywatnych – film wkrótce

12.Jak zapisać opiekę nad dzieckiem do 14 lat – film wkrótce

13.Praca w święta i w dni dodatkowe wolne od pracy – film wkrótce

14.Jak zapisać urlopy i inne nieobecności – patrz Rok 2019

 

Rok 2019

1. Jak pobrać program ze strony

2. Instalacja programu

3. Jak usunąć komunikaty o aktualizacji łączy

4. Jak samodzielnie edytować normatywny czas pracy

5. Jak dodawać własne komentarze do dowolnego zdarzenia

6. Jak dopisać nowego pracownika na stronie

7. Jak zapisać godziny pracy od – do (cz. 1)

8. Jak zapisać pracę w godzinach nocnych

9. Jak zapisać dyżur pracownika

10. Jak zapisać pracę w niedzielę i w porze nocnej

11. Jak zapisać nadgodziny pracownika

12. Jak zapisać godziny pracy od – do (cz. 2)

13. Jak zapisać urlop wypoczynkowy

14. Jak zapisać urlop bezpłatny

15. Jak zapisać urlop okolicznościowy

16. Jak zapisać urlop macierzyński i wychowawczy

17. Jak zapisać zwolnienie lekarskie

18. Jak zapisać opiekę oraz obecność usprawiedliwioną i nieusprawiedliwioną