1. Jak pobrać program ze strony

2. Instalacja programu

3. Jak usunąć komunikaty o aktualizacji łączy

4. Jak samodzielnie edytować normatywny czas pracy

5. Jak dodawać własne komentarze do dowolnego zdarzenia

6. Jak dopisać nowego pracownika na stronie

7. Jak zapisać godziny pracy od – do (cz. 1)

8. Jak zapisać pracę w godzinach nocnych

9. Jak zapisać dyżur pracownika

10. Jak zapisać pracę w niedzielę i w porze nocnej

11. Jak zapisać nadgodziny pracownika

12. Jak zapisać godziny pracy od – do (cz. 2)

13. Jak zapisać urlop wypoczynkowy

14. Jak zapisać urlop bezpłatny

15. Jak zapisać urlop okolicznościowy

16. Jak zapisać urlop macierzyński i wychowawczy

17. Jak zapisać zwolnienie lekarskie

18. Jak zapisać opiekę oraz obecność usprawiedliwioną i nieusprawiedliwioną