Przepracowane godziny – zrzuty ekranu

1 miesięczny okres rozliczeniowy

2 miesięczny okres rozliczeniowy

3 miesięczny okres rozliczeniowy

 

4 miesięczny okres rozliczeniowy

6 miesięczny okres rozliczeniowy

12 miesięczny okres rozliczeniowy

Sumy miesięczne

Sumy miesięczne – wykres

Sumy indywidualne