Polityka Prywatności

Firma MASZTO Tomasz Pluta  zwana dalej MTP z siedzibą przy ul. Ściegiennego 9/27 w Starogardzie Gdańskim, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta MTP i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do MTP obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.ewidencjaczasupracy.com.pl.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: MTP nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych, czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów i czasopism.

Administrator równocześnie z zarejestrowaniem w GIODO wdrożył w ewidencjaczasupracy.com.pl Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych i Politykę Bezpieczeństwa Systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów należących do MTP, oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez MTP.

Zgadzając się z Polityką Prywatności oświadczasz, że:

 • wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie dla celów marketingowych przez firmę MASZTO Tomasz Pluta z siedzibą przy ul. Ściegiennego 9/27 w Starogardzie Gdańskim, zgodnie z ustawą z dn. 29/08/1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.. Nr 101, poz. 926) w celach marketingowych. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania
 • wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od firmy MASZTO Tomasz Pluta z siedzibą przy ul. Ściegiennego 9/27 w Starogardzie Gdańskim na podane przez Ciebie dane teleadresowe
 • wyrażasz zgodę, na przesłanie Twoich danych osobowych firmie PayU w celu przeprowadzenia transakcji płatniczych on line
 • wyrażasz zgodę, na przesyłanie faktur drogą elektroniczną
 • zostałeś poinformowany o tym, że:
  • administratorem Twoich danych osobowych jest firma MASZTO Tomasz Pluta, ul. Ściegiennego 9/27, 83-200 Starogard Gdański
  • masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo ich poprawienia
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne

 

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do MTP możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Dane o które będziesz proszony to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych, lub danych Twojej firmy (dane niezbędne do wystawienia faktury).

Wszystkie dane, które otrzymujemy przechowywane są na profesjonalnym serwerze, na którym dostęp do bazy danych jest szyfrowany protokołem SSL (Secure Socket Layer).

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

 

Subskrypcja bezpłatnych biuletynów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych biuletynów należących do MTP wymaga podania  w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail , oraz imienia. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej biuletynu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi biuletyn. Imię pozwala MTP zwracać się do czytelników po imieniu.

 

Niezapowiedziane wiadomości

MTP zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom,których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości MTP rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste, itp.), oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów MTP.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych MTP. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

 

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez MTP wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone i wymagane są do wystawienia faktury.

W przypadku płatności, obsługę klienta przejmuje firma PAYU. Tylko firma PAYU zna i jest odpowiedzialna za dane podane w jego formularzach. Formularze PAYU znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

 

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do MTP przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. MTP nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane mogą wykorzystać do przesłania Wam dowolnych informacji. Dlatego, te dane nie podlegają Polityce Prywatności.

 

Cookies (ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należące do MTP mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe zarówno dla komputera, jego użytkownika oraz jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączy ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu.

Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania użytkownika oraz w innych celach marketingowych.

Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla użytkownika dane go komputera jak i dla naszych serwisów.

 

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe mogą być podane w serwisach i biuletynach należących do MTP.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Firma MASZTO Tomasz Pluta nie udziela żadnych gwarancji w stosunku do jakichkolwiek danych dostarczonych wraz z aplikacją Ewidencją Czasu Pracy dla systemu podstawowego i równoważnego, we wszystkich wariantach czasu pracy, i nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy będące rezultatem pracy z Ewidencją czasu Pracy dla systemu podstawowego i równoważnego.

Firma MTP zrzeka się w największym prawem dopuszczalnym zakresie odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat poniesionych przez Użytkownika (włączając w to straty finansowe, organizacyjne, informacyjne i inne) powstałe na skutek stosowania lub niemożności stosowania aplikacji Ewidencja Czasu Pracy dla systemu podstawowego i równoważnego, we wszystkich wariantach czasu pracy, również jeśli firma MTP wiedział, powinien był wiedzieć lub został poinformowany o możliwości wystąpienia takich strat.

Firma MTP nie gwarantuje właściwej pracy aplikacji w przypadkach szczególnych w odniesieniu do aplikacji i dokumentacji. Gwarancja nie dotyczy całkowitej bezbłędności aplikacji, a w szczególności tego, że zaspokoi ona wymagania i spełni cele użytkownika, lub że będzie współpracowała z innymi wybranymi przez użytkownika programami.

Firma MTP nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna, za konsekwencje zainstalowania i używania ECP na komputerze, oraz jakąkolwiek szkodę powstałą w wyniku zainstalowania i użytkowania ECP. Odpowiedzialność za prawidłowy wybór i skutki stosowania ECP lub uzyskane wyniki ponosi zawsze użytkownik.

 

 

Strona główna   Regulamin   Polityka Prywatności   Dane firmy   Kontakt