Od tej chwili kupujesz jedną aplikację i sam decydujesz, jakie części etatu wpiszesz zgodnie ze swoimi potrzebami. W jednej cenie masz teraz zawarte wszystkie etaty jakich potrzebujesz.

Rok 2021 – zmiany

Oto zmiany wprowadzone w roku 2021:

 • wprowadzono moduły STATYSTYKA
 • moduły STATYSTYKA będą pojawiały się sukcesywnie
 • nie są obowiązkowe
 • będą zawierały wszystkie pozycje z wierszy rocznego podsumowania “Rok 2021” dla wszystkich pracowników firmy jako suma (suma wszystkich przepracowanych godzin, pracy w soboty, niedziele, urlopy, zwolnienia, nieobecności i.t.d.)
 • w sumie 25 takich modułów
 • będą zawierały podsumowanie oraz graficzną prezentację na wykresie
 • w związku z tym, znika zestawienie ilości przepracowanych godzin, które było na liście pracowników
 • pojawi się nowa zakładka STATYSTYKI
 • program główny zachowuje swoją dotychczasową funkcjonalność i do codziennej pracy nie wymaga modułów STATYSTYKA
 • moduły STATYSTYKA można dokupić w dowolnym momencie, a rola użytkownika sprowadza się tylko do wgrania modułu (moduł pobieramy ze strony i wgrywamy, tak samo, jak główną aplikację, lecz nie tworzymy skrótu na pulpicie) – zobacz film jak to zrobić
 • o całą resztę zadba moduł, ściągając dane z głównego programu
 • użytkownik nie musi nic robić, statystyki tworzą się same 🙂

 • Rezygnacja z podziału na ECP dla systemu podstawowego i równoważnego
 • Ponieważ różnice były niewielkie (zapis urlopów w dniach lub godzinach), ujednolicono zapisy do formy rozliczenia w godzinach


 • W zakładkach “miesiące” dodano drugi wiersz “godziny pracy od – do” i “liczba przepracowanych godzin”
 • Umożliwi to zapis i poprawne rozliczenie czasu pracy, dla osób, które zaczynają pracę dwa razy w tym samym dniu (np. przychodzą do pracy przez tydzień na godzinę 22 ). System wymaga wpisania rozpoczęcia pracy w danym dniu o 00:00, a drugi raz w tym samym dniu o 22:00 – zobacz film jak to zrobić

 

Rok 2020 – zmiany

Zobacz, jakie zmiany wprowadziliśmy w wersji na 2020 rok zgodnie z postulatami użytkowników i obowiązującym rozporządzeniem:

 • ECP dla systemu podstawowego dla osób zatrudnionych na dowolny etat – umożliwia wpisanie do 200 pracowników zobacz film jak to zrobić
 • ECP dla systemu równoważnego dla osób zatrudnionych na dowolny etat – umożliwia wpisanie do 200 pracowników zobacz film jak to zrobić
 • zrezygnowano ze sprzedaży etatów cząstkowych (1/2, 1/4, 3/4, 1/3 i.t.p.)
 • wprowadzono możliwość edycji normatywnego czasu pracy dla każdego pracownika, co daje możliwość kształtowania dowolnych okresów czasu pracy (użytkownik sam wprowadza normatywny czas pracy, tworząc w ten sposób dowolne etaty – 1/2, 1/4, 3/4, 1/3 i.t.p.) Zobacz film jak to zrobić.
 • Na tej stronie znajdziesz czasy pracy obowiązujące w 2020 roku
 • dodano możliwość rejestracji czasu pracy osoby młodocianej
 • wprowadzono wersję papierową w formacie PDF
 • w celu ułatwienia wpisywania godzin pracy, poszerzono komórki do ich zapisu
 • wprowadzono możliwość ustalania początku i zakończenia pory nocnej
 • program sam wylicza pracę w porze nocnej, wystarczy podać godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • dodano wyjścia prywatne pracowników oraz możliwość ich odrobienia
 • automatyczne zliczanie nadgodzin i ich odbiór
 • zwiększono pulę dni nieobecnych o urlopy: tacierzyński, rodzicielski, różne inne rodzaje nieobecności


Zgodnie z nowym rozporządzeniem obowiązującym od 1 stycznia 2019: • Wprowadzono sumowanie zliczania czasu pracy dla wszystkich pracowników w danym roku

 • Wprowadzono oznaczenia dni tygodnia

 • Dla zapominalskich  🙂 dodano możliwość zakupu w obniżonej cenie Kart Ewidencji Czasu Pracy za 2020 rok – patrz Rok 2019 promo

 • Dodawanie nowych pracowników i edycja istniejących odbywa się TYLKO i WYŁĄCZNIE poprzez skrót na Pulpicie utworzony podczas instalacji programu

 • Program działa tylko w środowisku MsOffice (nie obsługuje środowiska OpenOffice, LibreOffice i podobnych), do wersji papierowej potrzebujesz przeglądarkę plików w formacie PDF

Zobacz krótki film o tym, jak zakupić i pobrać program.