Od tej chwili kupujesz jedną aplikację i sam decydujesz, jakie części etatu wpiszesz zgodnie ze swoimi potrzebami.W jednej cenie masz teraz zawarte wszystkie etaty jakich potrzebujesz.

 

Zobacz, jakie zmiany wprowadziliśmy w wersji na 2020 rok zgodnie z postulatami użytkowników i obowiązującym rozporządzeniem:

 • ECP dla systemu podstawowego dla osób zatrudnionych na dowolny etat – umożliwia wpisanie do 200 pracowników zobacz film jak to zrobić
 • ECP dla systemu równoważnego dla osób zatrudnionych na dowolny etat – umożliwia wpisanie do 200 pracowników zobacz film jak to zrobić
 • zrezygnowano ze sprzedaży etatów cząstkowych (1/2, 1/4, 3/4, 1/3 i.t.p.)
 • wprowadzono możliwość edycji normatywnego czasu pracy dla każdego pracownika, co daje możliwość kształtowania dowolnych okresów czasu pracy (użytkownik sam wprowadza normatywny czas pracy, tworząc w ten sposób dowolne etaty – 1/2, 1/4, 3/4, 1/3 i.t.p.) Zobacz film jak to zrobić.
 • Na tej stronie znajdziesz czasy pracy obowiązujące w 2020 roku
 • dodano możliwość rejestracji czasu pracy osoby młodocianej
 • wprowadzono wersję papierową w formacie PDF
 • w celu ułatwienia wpisywania godzin pracy, poszerzono komórki do ich zapisu
 • wprowadzono możliwość ustalania początku i zakończenia pory nocnej
 • program sam wylicza pracę w porze nocnej, wystarczy podać godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • dodano wyjścia prywatne pracowników oraz możliwość ich odrobienia
 • automatyczne zliczanie nadgodzin i ich odbiór
 • zwiększono pulę dni nieobecnych o urlopy: tacierzyński, rodzicielski, różne inne rodzaje nieobecności


Zgodnie z nowym rozporządzeniem obowiązującym od 1 stycznia 2019: • Wprowadzono sumowanie zliczania czasu pracy dla wszystkich pracowników w danym roku

 • Wprowadzono oznaczenia dni tygodnia

 • Dla zapominalskich  🙂 dodano możliwość zakupu w obniżonej cenie Kart Ewidencji Czasu Pracy za 2019 rok – patrz Rok 2019 promo

 • Dodawanie nowych pracowników i edycja istniejących odbywa się TYLKO i WYŁĄCZNIE poprzez skrót na Pulpicie utworzony podczas instalacji programu

 • Program działa tylko w środowisku MsOffice (nie obsługuje środowiska OpenOffice, LibreOffice i podobnych), do wersji papierowej potrzebujesz przeglądarkę plików w formacie PDF

Zobacz krótki film o tym, jak zakupić i pobrać program.