Zobacz, jakie zmiany wprowadziliśmy w wersji na 2019 rok zgodnie z postulatami użytkowników:

 • ECP dla systemu podstawowego dla osób zatrudnionych na cały etat (nie dotyczy osób niepełnosprawnych) umożliwia wpisanie do 50 pracowników
 • ECP dla systemu równoważnego dla osób zatrudnionych na cały etat (nie dotyczy osób niepełnosprawnych) umożliwia wpisanie do 50 pracowników
 • Wszystkie pozostałe Ewidencje Czasu Pracy przeznaczone są do obsługi 25 pracowników.


 • Wprowadzono Karty Ewidencji Czasu Pracy dla osób pracujących w wymiarze:
 • jedna druga etatu, dla systemu podstawowego i równoważnego
 • jedna czwarta etatu, dla systemu podstawowego i równoważnego
 • trzy czwarte etatu, dla systemu podstawowego i równoważnego
 • jedna piąta etatu dla systemu podstawowego i równoważnego
 • dwie piąte etatu, dla systemu podstawowego i równoważnego
 • jedna trzecia etatu, dla systemu równoważnego

 • Wprowadzono Karty Ewidencji Czasu Pracy dla osób niepełnosprawnych pracujących w wymiarze:
 • cały etat, dla systemu podstawowego i równoważnego
 • jedna druga etatu, dla systemu podstawowego i równoważnego

 • Pracowników dopisujemy w jednym miejscu, na jednej stronie, oczywiście innej dla każdego wymiaru czasu pracy-patrz Instalacja

 • Wprowadzono sumowanie zliczania czasu pracy dla wszystkich pracowników w danym roku

 • Wprowadzono oznaczenia dni tygodnia

 • Dla zapominalskich  🙂 dodano możliwość zakupu w obniżonej cenie Kart Ewidencji Czasu Pracy za 2018 rok, ale tylko dla całego etatu – patrz Rok 2018

 • Dodawanie nowych pracowników i edycja istniejących odbywa się TYLKO i WYŁĄCZNIE poprzez skrót na Pulpicie utworzony podczas instalacji programu

 • Program działa tylko w środowisku MsOffice (nie obsługuje środowiska OpenOffice, LibreOffice i podobnych)