Moduł Statystyki Urlop na żądanie

 Moduły STATYSTYKA

  • zawierają wszystkie pozycje z wierszy rocznego podsumowania “Rok 2021” dla wszystkich pracowników firmy jako suma (suma wszystkich przepracowanych godzin, pracy w soboty, niedziele, urlopy, zwolnienia, nieobecności i.t.d.)
  • w sumie jest 25 takich modułów
  • zawierają podsumowania oraz graficzną prezentację na wykresie
  • w związku z tym, znika zestawienie ilości przepracowanych godzin, które było na liście pracowników
  • pojawia się nowa zakładka STATYSTYKI
  • program główny zachowuje swoją dotychczasową funkcjonalność i do codziennej pracy nie wymaga modułów STATYSTYKA
  • moduły STATYSTYKA można dokupić w dowolnym momencie, a rola użytkownika sprowadza się tylko do wgrania modułu (moduł pobieramy ze strony i wgrywamy, tak samo, jak główną aplikację, lecz nie tworzymy skrótu na pulpicie) – zobacz film jak to zrobić
  • o całą resztę zadba moduł, ściągając dane z głównego programu
  • użytkownik nie musi nic robić, statystyki tworzą się same 🙂