ECP 2022

Pamiętaj, że możesz zapłacić o 30% mniej kupując więcej niż jedną aplikację. Skontaktuj się ze mną, gdy zdecydujesz się na większy zakup 🙂

 

Aplikacja przeznaczona jest dla 200 osób.

Formularz w formacie XLS (edytowanie, drukowanie, zapisywanie).

Uwaga! Do edycji formularzy XLS wymagany jest program Microsoft Excel 97-2003 (*.xls) lub wyższy.

Każda Karta umożliwia m.in. zapis informacji dotyczących:

  • pracy w poszczególnych dobach
  • pracy w niedziele i święta
  • pracy w godzinach nadliczbowych
  • pracy w porze nocnej
  • dyżurów
  • urlopów
  • zwolnień lekarskich
  • nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych